Kezdőlap

A Dakk Közbeszerzési Információk wikiből

Tartalomjegyzék

DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. Közbeszerzési információk

2014. évi közbeszerzési információk

Tisza Volán Zrt. által képviselt társaságok 2014. évi új autóbuszainak adásvétel formájában történő beszerzésére

[Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/ajanlatkeresi_dokumentacio_ad%d0%b0svetel.pdf]
[Élettartam költség sablon http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/elettartam_ktg_sablon_adasvetel.xlsx]
[Iratminták http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/iratmintak_adasvetel.doc]

Tisza Volán Zrt. által képviselt társaságok 2014. évi új autóbuszainak bérlet formájában történő beszerzésére

[Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/ajanlatkeresi_dokumentacio_berlet.pdf]
[Élettartam költség sablon http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/elettartam_ktg_sablon_berlet.xlsx]
[Iratminták http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/iratmintak_berlet.doc]

Kunság Volán Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme

[Őrzés-védelmi tender meghirdetett dokumentáció 2014.09.20 http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/kunsag_orzes_vedelem_tender_2014.09.20..pdf]
[Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/ajanlatkeresi_kunsag_meghirdetett_orzes.doc]

Módosított dokumentáció

 [Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3_Kuns%c3%a1g%20Vol%c3%a1n2_meghirdetett_1.sz.m%c3%b3dos%c3%adt%c3%a1ssal%20egybeszerkesztve.pdf]
 [Ajánlatkérési dokumentáció 2.1 sz. módosítással, egységes szerkezetben http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Ajanlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokumentacio_Kuns%c3%a1g%20Vol%c3%a1n2_1.sz.m%c3%b3dos%c3%adt%c3%a1ssal%20egys%c3%a9ges%20szerkezetben.doc]
 [Módosítás szövege a Közbeszerzési értesítőben http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/M%c3%b3dos%c3%adt%c3%a1s%20sz%c3%b6vege%20a%20K%c3%89-ben_portal_21601_2014.pdf]

Kiegészítő tájékoztatás

[Kiegészítő tájékoztatás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/A%20Kuns%c3%a1g%20Vol%c3%a1n%20Zrt_%20kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%201_2014.09.30.docx]
[Kiegészítő tájékoztatás 2014.10.16. http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/A%20Kuns%c3%a1g%20Vol%c3%a1n%20Zrt_%20kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%202_2014.10.16.docx]

Tisza Volán Zrt tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme

[Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/ajanlatkeresi_dokumentacio-tisza_2014_10_10.doc]
[Dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/dokumentacio_eloeros_orzes_vedelmi_tender_tisza_volan_vegleges_344893.pdf]

Kiegészítő tájékoztatás

[Kiegészítő tájékoztatás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/A%20Tisza%20Vol%c3%a1n%20Zrt_%20kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%201_2014.10.21.docx]

Dokumentáció módosítása

[Dokumentáció módosítása http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Dokument%c3%a1ci%c3%b3%20m%c3%b3dos%c3%adt%c3%a1sa_Tisza_2014.11.03.docx]

Ajánlati felhívás visszavonása, felhívás megszüntetése

[Visszavonás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Visszavon%c3%a1s_Tisza.PDF]


Bács Volán Zrt tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme

[Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Ajanlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokumentacio_B%c3%a1cs%20Vol%c3%a1n2_v%c3%a9gleges_2014.10.10.doc]
[Dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Dokument%c3%a1ci%c3%b3-B%c3%a1cs%20vol%c3%a1n%20%c5%90rz%c3%a9s-v%c3%a9d%c3%a9s_megh%c3%adrdetett.pdf]

Kiegészítő tájékoztatás

[Kiegészítő tájékoztatás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/A%20B%c3%a1cs%20Vol%c3%a1n%20Zrt_%20kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%201_2014.10.21.docx]

Dokumentáció módosítása

[Dokumentáció módosítása http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Dokument%c3%a1ci%c3%b3%20m%c3%b3dos%c3%adt%c3%a1sa_B%c3%a1cs_2014.11.03.docx]

Ajánlati felhívás visszavonása, felhívás megszüntetése

[Visszavonás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Visszavon%c3%a1s%20B%c3%a1cs.PDF]

Körös Volán Zrt. tulajdonában és kezelésében lévő egyes ingatlanok és objektumok élőerős őrzés-védelme

[Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Ajanlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokumentacio_K%c3%b6r%c3%b6s%20Vol%c3%a1n2_meghirdetett.doc]
[Dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3_vagyonv%c3%a9delem_K%c3%b6r%c3%b6s%20Vol%c3%a1n2_meghirdetett%20v%c3%a9gleges.pdf]

Kiegészítő tájékoztatás

[Kiegészítő tájékoztatás 2014.10.21. http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/A%20K%c3%b6r%c3%b6s%20Vol%c3%a1n%20Zrt_%20kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%201_2014.10.21.docx]

Dokumentáció módosítása

[Dokumentáció módosítása http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Dokument%c3%a1ci%c3%b3%20m%c3%b3dos%c3%adt%c3%a1sa_K%c3%b6r%c3%b6s_2014.11.03.docx]

Ajánlati felhívás visszavonása, felhívás megszüntetése

[Visszavonás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Visszavon%c3%a1s%20K%c3%b6r%c3%b6s.PDF]


2015. évi közbeszerzési információk

Új, regionális közösségi közlekedésre alkalmas (M3/II. osztályú), háromtengelyes autóbuszok beszerzése lízing formájában, garanciális időn belüli vevőszolgálati tevékenységgel.

[Ajánlatkérési dokumentáció http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3.doc ]
[Élettartam költségsablon http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/elettartam%20ktg%20sablon%20(10db%20uj%20regionalis).xlsx]

19 db új közösségi közlekedésre alkalmas városi szóló autóbusz beszerzése lízing formájában, garanciális időn belüli vevőszolgálati tevékenységgel

[Ajánlatkérési dokumentáció (PDF) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Ajanlatkeresi_dokumentacio.pdf]
[Ajánlatkérési dokumentáció (doc) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Ajanlatkeresi_dokumentacio.doc]
[Élettartam költségsablon (PDF) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/elettartam_ktg_sablon%20(19db_uj_varosi).pdf]
[Élettartam költségsablon (xls) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/elettartam_ktg_sablon%20(19db_uj_varosi).xlsx]

Virtuális magánhálózat, erőforrás kapacitásbérlés és üzemeltetési szolgáltatás a DAKK Zrt.-nél

[Részvételi dokumentáció (kiegészítő irat) (PDF) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20irat_10.05_meghirdetett.pdf]
[Részvételi dokumentáció (kiegészítő irat) (DOC) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20irat_10.05_meghirdetett.doc]
[Korrigendum http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Korrigendum%202015-OJS212-387250-hu.pdf]
[Kiegészítő tájékoztatás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%20v%c3%a1lasz.pdf]
[Kiegészítő tájékoztatás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%20v%c3%a1lasz1.pdf]
[Módosított ajánlatkérési dokumentáció (pdf) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/M%c3%b3dos%c3%adtott%20Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%20_12.07.pdf]
[Módosított ajánlatkérési dokumentáció (doc) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/M%c3%b3dos%c3%adtott%20Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%20_12.07.doc]
[Kiegészítő tájékoztatás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Kieg%c3%a9sz%c3%adt%c5%91%20t%c3%a1j%c3%a9koztat%c3%a1s%203.pdf]
[Ajánlatkérési dokumentáció végső ajánlatok beadásához (pdf) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%20_20160310.pdf]
[Ajánlatkérési dokumentáció végső ajánlatok beadásához (doc) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%20_20160310.doc]

CNG autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gáz üzemanyag beszerzése a DAKK Zrt-nél

[Ajánlatkérési dokumentáció (doc) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%20g%c3%a1z%20%c3%bczemanyag%20DAKK%20Zrt..doc]
[Ajánlatkérési dokumentáció (PDF) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%20g%c3%a1z%20%c3%bczemanyag%20DAKK%20Zrt.pdf]
[Módosított Ajánlatkérési Dokumentáció (PDF) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Korrigendummal%20m%c3%b3dos%c3%adtott%20Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%202015.11.27.pdf]
[Módosított Ajánlatkérési Dokumentáció (doc) http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/Korrigendummal%20m%c3%b3dos%c3%adtott%20Aj%c3%a1nlatk%c3%a9r%c3%a9si%20dokument%c3%a1ci%c3%b3%202015.11.27.doc]
[Kiegészítő tájékoztatás http://kozbeszerzes.dakk.hu/dok/kieg%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s%20k%c3%a9r%c3%a9sre%20adott%20v%c3%a1lasz%20I.pdf]
Személyes eszközök
Névterek

Változatok
Műveletek
Navigáció
Eszközök